Σε ολόκληρο τον κόσμο δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην επιθυμεί την μακροζωία με παράλληλη υγεία διατήρηση της νεότητας, αποφεύγοντας να υποστεί τη φθορά στην κατάσταση της υγείας του και τις χρόνιες παθήσεις ως γνωστόν συνοδεύουν τη διαδικασία της γήρανσης.

Η γήρανση είναι μια διαδικασία σταδιακής και αυτόματης μεταβολής, η οποία οδηγεί σε ωρίμανση μέσα από την παιδική ηλικία, την εφηβεία και τη νέα ενήλικη ζωή και στη συνέχεια επέρχεται μια πτωτική πορεία μέσα από τη μεσήλικη ζωή και την τρίτη ηλικία.

Τα γηρατειά, είναι η διαδικασία με την οποία η ικανότητα για κυτταρική διαίρεση, αύξηση και λειτουργία χάνεται με την πάροδο του χρόνου οδηγώντας τελικά σε μια ασυμβατότητα με τη ζωή.

Παρόλο που η γήρανση έχει τόσο το θετικό στοιχείο της ανάπτυξης όσο και το αρνητικό της φθοράς, τα γηρατειά αναφέρονται μόνο στις εκφυλιστικές διαδικασίες που τελικά κάνουν αδύνατη τη συνέχιση της ζωής.

Η διαφοροποίηση μεταξύ της φυσιολογικής γήρανσης και της επιτυχημένης γήρανσης είναι χρήσιμη. Η φυσιολογική γήρανση αναφέρεται στο κοινό σύμπλεγμα νόσων και μειονεξιών που χαραχτηρίζουν πολλούς από τους ηλικιωμένους. Εν τούτοις, οι άνθρωποι γερνούν πολύ διαφορετικά: ορισμένοι αποκτούν νόσος και μειονεξίες και άλλοι φαίνεται να διαφεύγουν εντελώς από συγκεκριμένα νοσήματα έτσι ώστε όταν κλείσει ο κύκλος της ζωής τους αυτό αποδίδεται στο βαθύ γήρας. Αυτά τα άτομα μπορούν να διατηρήσουν την ενεργητικότητα και την υγεία τους μέχρι το τέλος της ζωής τους.

Η επιτυχημένη (υγιής) γήρανση αναφέρεται σε μια διαδικασία στην οποία ελαχιστοποιούνται οι επιβλαβείς επιδράσεις και διατηρείται η λειτουργικότητα του ατόμου μέχρι τα βαθιά γηρατειά.

Τα άτομα που γερνούν με επιτυχία, αποφεύγουν την εμπειρία πολλών από τα ανεπιθύμητα χαρακτηριστικά της γήρανσης. Η έννοια της επιτυχημένης γήρανσης είναι ότι η γήρανση δεν συνοδεύεται από εξασθενητικές νόσους και αναπηρίες.

Η Γηριατρική είναι η ιατρική ειδικότητα που μέσα από μια ολιστική θεώρηση του ασθενούς / ατόμου θέτει ως σκοπό της την πρόληψη, θεραπεία και ίαση όπου δύναται των ασθενειών και προβλημάτων που συχνά συνοδεύουν το γήρας.

Η αισθητική ιατρική, χάρις σε νέες τεχνολογίες και μεθόδους έχει καταφέρει να επιβραδύνει τις διαδικασίες της γήρανσης του δέρματος και να επιδιορθώνει τις ατέλειες που επιφέρει το πέρασμα του χρόνου.

Όπως η αισθητική ιατρική φροντίζει ώστε η εξωτερική εμφάνιση να δείχνει νεότερη της αναγραφόμενης ηλικιακής, η γηριατρική φροντίζει ώστε η βιολογική ηλικία να είναι νεότερη της αντίστοιχης ηλικιακής μέσω της πρόληψης και έγκαιρης αντιμετώπισης των ασθενειών που μπορεί να επιφέρει το γήρας επιμηκύνοντας το προσδόκιμο ζωής, και κυρίως εξασφαλίζοντας την ποιότητα ζωής.

Η Γηριατρική και η Αισθητική ιατρική από κοινού μπορούν να θέσουν τις βάσεις για μια παρατεταμένη νεότητα βιολογικά και αισθητικά.

Μ.D Κωνσταντίνος Αχ. Στολάκης
Γηρίατρος